בת שירות, חרדית, מתנחלת, חילונית

גם הן חשבו שלהן זה לא יקרה ….

ישנן אלפי בנות יהודיות שחיות בכפרים מוסלמים בישראל ועוד עשרות אלפים שמנהלות קשרים עם ערבים. הן באות מכל המגזרים ללא יוצא מהכלל.

ארגון להב”ה מסייע לאלפי בנות בשנה הזקוקות לעזרה ומוביל מאבק למניעת התופעה ולהסברה. עזרו לנו להמשיך להיאבק בתופעה שהגורמים הרשמיים בישראל מתעלמים ממנה…